Neuscorrectie (Rhinoplastie)

Vaak komen patiënten naar de consultatie i.v.m. een neuscorrectie zowel om esthetische als om functionele redenen. De psychische hinder die zij hierbij ondervinden kan soms groot zijn. De meeste patiënten klagen over esthetische problemen m.b.t. de neusrug of de neustip. Functionele problemen uiten zich vaak in moeilijke ademhaling, en snurken met verminderde slaapkwaliteit (en soms vermoeidheid overdag).

Deze problemen kunnen d.m.v. een rhinoplastiekworden aangepakt. Hierbij worden via een kleine bijna onzichtbare incisie de problemen stapsgewijs aangepakt .

 

Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving, duurt één à twee uur en een hopsitalisatie van een nacht is nodig.

 

Tijdens uw consultatie bespreekt u met uw chirurg de gewenste resultaten. Eveneens gaat hij de mogelijke ongemakken of complicaties met u bespreken.